مقالات » شعر » شاعرانه های مدیر سایت » سختی و آسانی

سختی و آسانی

هراسان ز سختی نشاید شوید

تاریخ ثبت : جمعه 1 آذر1392


تعداد بازدید : 3922


هر آسان ز سختی چو آید پدید

هراسان ز سختی نشاید شوید

بر این مطلب حق به قرآن شده

فإن مع العسر یسراً شهید