نسخ خطی » تعبیر خواب » تعبیر خواب

تعبیر خواب


تعبیر خواب

تاریخ ثبت :يک شنبه 20 اسفند1391

تعداد بازدید : 4696
کاتب : آقامیرزا سیدحسین مصباحی بیدگلی
تاريخ تصوير برداري : 1313 ق
نوع خط : نَسخ
عناوين ديگر / مهرها : در صفحه اول آمده: هوالله المستعان و علیه التکلان این حقیر کاتب این نسخه شریف حسین بن عبدالباقی التماس دعا دارد از ناظرین. سنه 1313 و در جنب آن نوشته: کتبت لنفسی الخاطئة (مهر بیضوی: حسین ابن عبدالباقی الطباطبائی)
محل نگهداري : خصوصی
اندازه صفحات : 11*18
پيگيري : 001
توضيحات :
ملاحظات/خصوصيات : ناقص الآخر. فاقد صحافی و جلد
جهت برگه : افقي
تاريخ تصوير برداري : 13901100
مولف : علامه مجلسی ملامحمدباقر متوفای 1110 ق
مترجم : -
تاريخ تاليف يا ترجمه : -
زبان : فارسی
تعداد صفحات : 57
تعداد سطر : 16
آغاز : ... اما بعد چنین گوید اقل خلق الله محمدباقر بن محمدتقی حشرهم الله مع الائمة الاطهار صلوات الله علیهم اجمعین بدان که چند کلمه¬ای است در بیان معرفت تعبیر خواب ...
انجام : اگر... در خواب ببیند توانگر شود همچون که از کار آخرت غافل گردد و بعضی از معبّران گفته‌اند که بمال دنیا مغرور شود.
تعداد آيتم : 28
کتاب شناسي :

این کتاب در 61 باب و یک خاتمه مرتّب شده است. آنچه در این نسخه موجود است تنها 19 باب نخست آن است. 

 

نسخه خطی نسخ خطی