نسخ خطی » نجوم » مختصر در معرفت تقویم یا رساله در معرفت تقویم

مختصر در معرفت تقویم یا رساله در معرفت تقویم

احكام نجوم

تاریخ ثبت : شنبه 10 فروردين1392


تعداد بازدید : 1772


کاتب : آقامیرزا عبدالباقی بن محمدتقی طباطبائی بیدگلی (1250 – 1315 ق)
تاريخ تصوير برداري : 1267 ق.
نوع خط : نسخ و شکسته نستعلیق
عناوين ديگر / مهرها : صاحبه کمترین حسین. مال آقامیرزاعبدالباقی در نزد محمود بن حاجی محمدرضا. مهر بیضوی الراجی عبدالباقی الطباطبائی. انتقل الی و انا الأقل الخاطی ابن میرزاعبدالباقی حسین. چند بیت شعر فارسی و عربی، معما ، ماده تاریخ قتل ناصرالدین شاه(1313) مطایبه، و مقداری معادلات جمع.
محل نگهداري : خصوصی
اندازه صفحات : 17*21.5
پيگيري : 011.3
توضيحات :
ملاحظات/خصوصيات : کاتب بعضی از جاهای کتاب را سفید باقی گذاشته تا بعداً اشکال هندسی مربوط را ترسیم کند. جلد تیماج مشکی.
جهت برگه : افقي
تاريخ تصوير برداري : 13901000
مولف : نظام الدین عبدالعلی بن محمد بن حسین بیرجندی متوفای 934 ق.
مترجم : -
تاريخ تاليف يا ترجمه : 883 ق.
زبان : فارسی
تعداد صفحات : 22
تعداد سطر : 19
آغاز : ... اما بعد این مختصریست در معرفت تقویم تام مشتمل بر بیست باب.
انجام : قد وقع الفراغ من تسویده و تضلیعه فی شهر ربیع الأول سنة 1267 سبع و ستین و مأتین بعد الألف من الهجرة النبویة علی هاجره ألف ألف سلام و تحیة علی ید أقل السادات عبدالباقی بن محمدتقی الطباطبائی البیدگلی عفی
تعداد آيتم : 13
کتاب شناسي :

این کتاب به «بیست باب در معرفت تقویم» مشهور است. نسخه های متعددی از این رساله در کتابخانه­های جهان و ایران موجود است از جمله در کتابخانه آستان قدس رضوی و دانشگاه تهران. و بارها در ایران به چاپ رسیده است. مظفر بن محمدقاسم گنابادی معروف به ملا مظفر و درگذشته 1024 در 1005 بر این رساله شرحی نگاشته و آن را به شاه عباس اول تقدیم کرده است.

ر. ک. به: http://WWW.encyclopaediaislamica.com/madkhal2.php?sid=2470

 

نسخه خطی نسخ خطی