نسخ خطی » احكام » مناسک حج

مناسک حج

احكام و آداب حج

تاریخ ثبت : چهار شنبه 14 فروردين1392


تعداد بازدید : 1522


کاتب : ؟
تاريخ تصوير برداري : ؟
نوع خط : نسخ
عناوين ديگر / مهرها : پشت صفحه آخر یادداشتی است تحت عنوان آنچه از مال حاجی محمدرضا تسلیم حاجی علی شد.
محل نگهداري : خصوصی
اندازه صفحات : 12*18.5
پيگيري : 019
توضيحات :
ملاحظات/خصوصيات : فاقد صحافی و جلد.
جهت برگه : افقي
تاريخ تصوير برداري : 13910600
مولف : ؟
مترجم : -
تاريخ تاليف يا ترجمه : ؟
زبان : فارسی
تعداد صفحات : 75
تعداد سطر : متفاوت از 15 تا 18
آغاز : و خواه در برگشتن از هول‌های روز قیامت و شداید عرصات محشر ...
انجام : علی ما شهدت علیه فی حیاتی ان لا اله الا انت و ان محمدا عبدک و رسولک تمت الرسالة
تعداد آيتم : 40
کتاب شناسي :

--

 

نسخه خطی نسخ خطی