اسناد خطی » شعر عربي » رؤوس مصرع‌های قصیده عینیه سید اسماعیل حمیری

رؤوس مصرع‌های قصیده عینیه سید اسماعیل حمیری

قصیده حمیری

تاریخ ثبت : چهار شنبه 14 فروردين1392


تعداد بازدید : 2640