نسخ خطی » طب » ؟

؟

اصطلاحات طب قديم

تاریخ ثبت : شنبه 17 فروردين1392


تعداد بازدید : 1630


کاتب : ؟
تاريخ تصوير برداري : ؟
نوع خط : نستعليق
عناوين ديگر / مهرها : آنچه موجود است: ابواب طاء و عین و مقدری از باب غین
محل نگهداري : خصوصی
اندازه صفحات : 12*22
پيگيري : 029
توضيحات :
ملاحظات/خصوصيات : ناقص الاول و الآخر. افتادگی از میانه¬های کتاب. آثار رطوبت. فاقد جلد. عناوین با خط نسخ و به رنگ قرمز.
جهت برگه : افقي
تاريخ تصوير برداري : 13910500
مولف : ؟
مترجم : -
تاريخ تاليف يا ترجمه : ؟
زبان : فارسی
تعداد صفحات : 28
تعداد سطر : 23
آغاز : خوانند و آن سبز بود نه چون کرمانی و صاحب جامع گوید فورنج جوئی است و سهو کرده است.
انجام : ... و سیلان شکم و حیض را باز دارد صفرا بشکند و سرخیه گرم را نافع خوردن و بول ...
تعداد آيتم : 28
کتاب شناسي :

--

 

نسخه خطی نسخ خطی