نسخ خطی » كلام » ابواب الجنان

ابواب الجنان

اثبات وجوب عینی نماز جمعه

تاریخ ثبت : يک شنبه 1 ارديبهشت1392


تعداد بازدید : 1584


کاتب : محمدحسین بن حاجی حسن بیک بیدگلی
تاريخ تصوير برداري : غره جمادی الاول سنه 1068
نوع خط : نستعليق
عناوين ديگر / مهرها : مقدمه و عمده باب نخست و خاتمه کتاب ساقط شده است.
محل نگهداري : خصوصی
اندازه صفحات : 10*15
پيگيري : 031.2
توضيحات :
ملاحظات/خصوصيات : فاقد جلد و صحافی. آثار رطوبت. ساییدگی لبه¬های اوراق. عناوین با قرمز.
جهت برگه : افقي
تاريخ تصوير برداري : 13910500
مولف : ملا محسن فیض کاشانی، متوفّای 1091 هـ.ق.
مترجم : -
تاريخ تاليف يا ترجمه : قرن 11
زبان : فارسی
تعداد صفحات : 82
تعداد سطر : 10
آغاز : ... ایشان نیست کسی را که امامت تواند کرد و خطبه تواند خواند هر که باشد و گاه می¬گویند که پیشنماز می¬باید که مجتهد باشد...
انجام : بلکه خود اعاده می کند و نماز ایشان صحیح است. و مستحب است که از جای نماز...
تعداد آيتم : 45
کتاب شناسي :

این رساله در هشت باب  تنظیم شده است: 1. وجوب عینی نماز جمعه 2. شرایط و وظایف نماز جمعه 3. فضیلت نماز جمعه 4. فضیلت روز جمعه و شب جمعه 5. وظایف روز جمعه 6. فضیلت جماعت 7. شرایط آداب نماز جماعت 8. احکام نماز جماعت.

فیض کاشانی پس از تألیف کتاب شهاب ثاقب در باب وجوب نماز جمعه به زبان عربی، ابواب الجنان را به فارسی می­نویسد تا برای فارسی زبانان قابل استفاده باشد. باب اول گسترده تر از ابواب دیگر است؛ گویا هدف اصلی نویسنده، نگارش همین بخش بوده است. این باب دارای چهار فصل است. که به ترتیب با استشهاد به آیات قرآن، احادیث پیامبر اکرم6 و سخنان دیگر معصومان: وجوب نماز جمعه اثبات شده است و در فصل چهارم دیدگاه های فقهای بزرگ درباره وجوب عینی نماز جمعه گرد آمده است.

http://tebyan-mobaleghin.ir/?p=1870

 

نسخه خطی نسخ خطی