نسخ خطی » تعبیر خواب » ملحمه ابن سیرین

ملحمه ابن سیرین


تعبیر خواب

تاریخ ثبت :دو شنبه 23 ارديبهشت1392

تعداد بازدید : 4210
کاتب : ؟
تاريخ تصوير برداري : ؟
نوع خط : نازیبا
عناوين ديگر / مهرها : استنساخ کتاب به صورت ناقص صورت گرفته است. کتاب به نام ابوالفتح مَلِک ارسلان بن مسعود تألیف شده است.
محل نگهداري : خصوصی
اندازه صفحات : 15*21
پيگيري : 038
توضيحات :
ملاحظات/خصوصيات : عناوین به رنگ قرمز.
جهت برگه : افقي
تاريخ تصوير برداري : 13910600
مولف : شیخ ابوالفضل حسین بن ابراهیم التفلیسی
مترجم : -
تاريخ تاليف يا ترجمه : قرن 6 هجری
زبان : فارسی
تعداد صفحات : 16
تعداد سطر : 21
آغاز : شکر و سپاس مر خدای جل و جلاله که هر دو جهان را بیافرید بقدرت و عظمت بی¬چون و آسمان را بیاراست به خورشید و ماه و ستارگان...
انجام : و بسیار خرابه¬ها در آنجا عمارت‌کند و اگر وقت فرورفتن ‌بگیرد در آن دیار وهم و ترس بسیار بود فصل ‌دوم...
تعداد آيتم : 11
کتاب شناسي :

مؤلف در مقدمه کتاب نوشته است: «چنین گوید حكیم كمال‌الدین جمال‌الاسلام ابوالفضل حبیش‌بن ابراهیم‌بن محمدالتفلیسى رحمهم‌اللّه كه چون از كتاب قانون‌الادب بپرداختم برحسب طاقت و قدر دانش خویش این كتاب از كتابهاى تازى تألیف كردم و جمع آوردم». ریو (ج 2، ص 852) نام این كتاب را اصول‌المَلاحِم ضبط كرده و حتى بغدادى (همانجا) هر دو نام را ذكر كرده و آنها را دو كتاب مجزا به حساب آورده است. به گفته حاجی‌خلیفه (ج 2، ستون 1817)، عبداللّه‌بن هارون‌السوسى ملحمه را شرح كرده است. در مقدمه چاپ سربى مورخ 1326ش كامل‌التعبیر (درباره این كتاب رجوع کنید به ادامه مقاله)، ناشر آن نوشته كه ملحمه دانیال در 1304 در تهران به‌نام ملهمه چاپ شده است. وى ترجمه آن را به علامه مجلسى نسبت داده و در حاشیه كتاب احتیاطآ نوشته كه به قولى، مؤلف نجیب‌الدین اصفهانى است درحالى كه انشاى كتاب نشان می‌دهد كه ترجمه مجلسى نیست زیرا مختصات سبك و انشاى ملحمه و كامل‌التعبیر یكى است و منشآت مجلسى هیچ شباهتى به آن ندارد (براى اطلاع از نسخه‌هاى خطى این كتاب رجوع کنید به حبیش تفلیسى، 1336ش، همان مقدمه 1، ص291).

حُبَیش تفلیسى ، ابوالفضل حبیش‌بن ابراهیم‌بن محمد، عالم، ادیب، طبیب و نویسنده فارسى و عربی‌نویس قرن ششم.از زندگى او اطلاع چندانى در دست نیست. وى با قلیچ ارسلان‌بن مسعود (حك : 551ـ588)، از سلاجقه روم، معاصر بوده و برخى تألیفات خود را به او تقدیم كرده است. نام حبیش در آثارش در معرض تحریف قرار گرفته و به صورتهاى حَبَش، حسن و حسین درآمده است و لقب او را شرف‌الدین، جمال‌الدین و كمال‌الدین ذكر كرده‌اند، ولى در همه جا كنیه‌اش ابوالفضل و نسبتش تفلیسى ذكر شده است. در خصوص زمان تولد او، چون كتاب قانون‌الادب را در 545، كفایةالطب را در 550، و وجوه قرآن را در 558 تألیف كرده است، پس باید تولد وى در حدود سى سال قبل از 545، یعنى حدود 515، بوده باشد. به دلیل خاتمه نسخه‌اى از كتاب وجوه قرآن، كه از روى نسخه‌اى نوشته شده كه خود مؤلف در شهر قونیه كتابت كرده است، استنباط می‌شود كه سالیانى در قونیه مقیم بوده است. فوت او را حوالى 600  ذكر كرده‌اند.

حبیش تفلیسى در موضوعات متنوعى، به فارسى و عربى كتاب تألیف كرده است. آثار فارسى او از حیث خصایص لغوى و صرفى و نحوى داراى اهمیت است (رجوع کنید به محقق، ص 8ـ28؛ صادقى، ص 13ـ29).

برخی از آثار او:1) مَلْحَمه دانیال. 2) بیان‌التصریف. 3) وجوه قرآن. 4) تلخیص علل‌القرآن، 5) جوامع‌البیان در ترجمان قرآن. 6) قانون ادب، 7) قانون‌اللباب. 8) قوافى، 9) كامل‌التدبیر. 10) كامل‌التعبیر. 11) نظم‌السلوك. 12) بیان‌النجوم. 13) بیان‌الطب، 14) تقویم‌الادویه،15) رسائل نه‌گانه پزشكى. 16) صحةالابدان، 17) كفایةالطب،

http://www.encyclopaediaislamica.com/madkhal2.php?sid=5811

 

نسخه خطی نسخ خطی