نسخ خطی » شعر » خمسه نظامی

خمسه نظامی


شعر فارسي

تاریخ ثبت :سه شنبه 24 ارديبهشت1392

تعداد بازدید : 3047
کاتب : عبدالحی بن مست علی جرپادقانی
تاريخ تصوير برداري : 1063 و 1064 ه.ق.
نوع خط : نستعليق
عناوين ديگر / مهرها : اشعار در جداولي با سه رديف تا پنج رديف قرار گرفته و خطّ جدول ها با رنگ نقره اي مشخص شده است. علاوه بر ان نواري هم در حاشيه و اطراف كتاب كشيده شده و در آن اشعار نوشته شده است. عناوين كتاب با رنگ قرمز مشخص شده است.
محل نگهداري : خصوصی
اندازه صفحات : 18*34
پيگيري : 037
توضيحات :
ملاحظات/خصوصيات : جلد تيماج قرمز. اثار صحافي. اثر عرضه در لبه هاي برخي اوراق
جهت برگه : افقي
تاريخ تصوير برداري : 13910600
مولف : نظامي گنجوي
مترجم : -
تاريخ تاليف يا ترجمه : قرن 6 هجری قمري
زبان : فارسی
تعداد صفحات : 500
تعداد سطر : 23
آغاز : بسم الله الرحمن الرحيم * هست كليد در گنج حكيم * فاتحه فكرت و نظم سخن * نام خدايست برو ختم كن
انجام : سكندر بدان چشمه زندگي * بسي كرد شادي و فرخندگي
تعداد آيتم : 255
کتاب شناسي :

نظامي گنجه اي (گنجوي) جمال الدين ابومحمد الياس بن يوسف بن زكي متخلص به نظامي (زاده ي 535 در گنجه - درگذشته 607-612) شاعر و داستان سراي ايراني، ايراني تبار و پارسي گوي قرن ششم هجری (دوازدهم میلادی)، که به عنوان پیشوای داستان سرایی در ادب فارسی شناخته شده است. خمسه یا پنج گنج نظامی شامل پنج مثنوی است: مخزن الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر، اسکندرنامه.

fa.wikipedia.org/wiki/نظامي-گنجوي

 

نسخه خطی نسخ خطی