نسخ خطی » شعر » جامع القصائد و المناقب و المدائح

جامع القصائد و المناقب و المدائح


شعر فارسی

تاریخ ثبت :يک شنبه 1 دي1392

تعداد بازدید : 2826
کاتب : محمد تقی بن علی مدد
تاريخ تصوير برداري : 1274 ق.
نوع خط : نسخ - نستعلیق شكسته
عناوين ديگر / مهرها : آخر كتاب: مهر بیضوی عبده محمدرضا از محمدرضا ولد محمدجعفر عطار. در صفحه 197 موجود: این كتاب از مال آقا محمدصادق آرانی عطار جدیدالاسلام بازاری بتاریخ یوم دوشنبه 12 شوال المكرم 1256.
محل نگهداري : خصوصی
اندازه صفحات : 22*17
پيگيري : 049
توضيحات :
ملاحظات/خصوصيات : شیرازه: مندرس. جلد یك طرف جدا شده. آثار صحافی غیر فنی. ناقص الاول. خوردگی لبه های كاغذ.
جهت برگه : عمودي
تاريخ تصوير برداري : 13920400
مولف : ؟
مترجم : -
تاريخ تاليف يا ترجمه : ؟
زبان : فارسی
تعداد صفحات : 241
تعداد سطر : متفاوت
آغاز : بارگاه جبروت اعنی حضرت حبیب اله و طبیب علت گناه ...
انجام : الحمد لله و المنة كه تم كتاب جامع القصاید و المناقب و المدایح یوم الاثنین من شهر رمضان المبارك فی ستة 1274
تعداد آيتم : 248
کتاب شناسي :