انتشارات » اجتماعی » اگر اهل لایک هستی...

اگر اهل لایک هستی...

نگاهی گذرا به آسیب ها و فرصت های فضای مجازی دکتر سلمان گلی بیدگلی (هیئت علمی دانشگاه کاشان)

تاریخ ثبت : جمعه 5 مهر1398


تعداد بازدید : 364


اگه اهل لایک هستی...
نگاهی گذرا به آسیب ها و فرصت های فضای مجازی
تالیف:دکتر سلمان گلی بیدگلی
ناشر:مکتب بیداران
صفحه آرا:حسین نرگسی
نوبت چاپ:اول
تاریخ انتشار:1396
شمارگان:1000
لیتوگرافی،چاپ وصحافی:کمیل
قیمت:60/000ریال
شابک:6-25-7871-600-978
 

نویسنده : دکتر سلمان گلی بیدگلی منبع : مکتب بیداران