مقالات » شعر » شاعرانه های مدیر سایت » او مرا می خواند

او مرا می خواند

کاری باید بکنم، فرصتی تا باقیست.

تاریخ ثبت : يک شنبه 12 آبان1392


تعداد بازدید : 3344


همه جا پر شده از

بوی غم

بوی محرم

سینه ها پر شده از

آه

همه جا شور حسینی برپاست

روی هر شانه ی دیوار شهر

هست یک بیرق غم

یک پرچم

چه شد آن شال سیاه؟

نه! نه! نه!

چه شد آن اسب سفید،

آن شمشیر؟

باز من می شنوم

از نسیم غربت

بانگ هل من ناصر

او مرا می خواند

کاری باید بکنم!

فرصتی تا باقیست.