نسخ خطی » مطالب متفرقه » رساله شیر و شکر

رساله شیر و شکر

---

تاریخ ثبت : پنج شنبه 24 اسفند1391


تعداد بازدید : 1711


کاتب : ؟
تاريخ تصوير برداري : 1123 ق
نوع خط : نَسخ
عناوين ديگر / مهرها : دو فقره دعا و حرز بعلاوه 3 بار مهر بیضوی: عبده حسین یک مهر مربع: رفیع العلوی و یک مهر بیضوی یاصانع کل مصنوع. بسم الله الرحمن الرحیم استکتب هذه الرسالة الشریفة لنفسه الخاطئة البالیة فقیر رحمة ربه الغنی الولی .... فی شهر صفر المظفر عام 1123 (جای اسم کاتب مسح شده است) صفحه دوم: انتقل الی بختم القرآن (مهر مربع: ... هدایت 1246) بعلاوه مهر مربع عبده ربیع العلوی.
محل نگهداري : خصوصی
اندازه صفحات : 10*16.5
پيگيري : 003
توضيحات :
ملاحظات/خصوصيات : فاقد جلد. ادامه کتاب مفقود است. علامت بلغ دارد.
جهت برگه : افقي
تاريخ تصوير برداري : 13901100
مولف : رضی الدین قزوینی، محمد بن حسن، شهادت: 1096 ق.
مترجم : -
تاريخ تاليف يا ترجمه : -
زبان : فارسي
تعداد صفحات : 148
تعداد سطر : 19
آغاز : ...که بمفتاح دلگشای این تسمیه و تحمید یعنی دو فقره طیبه از ام الکتاب قرآن مجید ...
انجام : قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم و القراء السبعة اتفقوا علی فتح ان التی بعد الفاء فی هذه الآیة...
تعداد آيتم : 78
کتاب شناسي :

مؤلف از شاگردان حاج ملاخلیل قزوینی و معاصر علامه مجلسی و شیخ حر عاملی بوده است.

از دیگر آثار او است: لسان الخواص، ضیافة الاخوان و هدیة الخلان، تاریخ علمای قزوین،رساله مولودیه، رساله نوروزیه، ابطال الرمل، قبله آفاق، دیوان اشعار و ... .

 

نسخه خطی نسخ خطی