نسخ خطی » حساب » ترجمه ای فارسی بر کتاب خلاصةالحساب شیخ بهایی رحِمَه الله

ترجمه ای فارسی بر کتاب خلاصةالحساب شیخ بهایی رحِمَه الله

حساب

تاریخ ثبت : جمعه 25 اسفند1391


تعداد بازدید : 2031


کاتب : آقامیرزا عبدالباقی بن محمدتقی طباطبائی بیدگلی (1250 – 1315 ق)
تاريخ تصوير برداري : 1267 ق
نوع خط : نَسخ
عناوين ديگر / مهرها : صاحبه کمترین حسین. مال آقامیرزاعبدالباقی در نزد محمود بن حاجی محمدرضا. مهر بیضوی الراجی عبدالباقی الطباطبائی. انتقل الی و انا الأقل الخاطی ابن میرزاعبدالباقی حسین. چند بیت شعر فارسی و عربی، معما ، ماده تاریخ قتل ناصرالدین شاه(1313) مطایبه، و مقداری معادلات جمع.
محل نگهداري : خصوصی
اندازه صفحات : 17*21.5
پيگيري : 011.1
توضيحات :
ملاحظات/خصوصيات : مطالب متن عربی با قوله آغاز و با کشیدن خط قرمز فوق آن‌ها از ترجمه متمایز می‌شود. جلد تیماج مشکی.
جهت برگه : افقي
تاريخ تصوير برداري : 13901000
مولف : ؟
مترجم : -
تاريخ تاليف يا ترجمه : 897 ق
زبان : فارسی
تعداد صفحات : 129
تعداد سطر : 19
آغاز : ... اما بعد بموجب التماس بعضی از طلبه واجب الطاعه مرتکب ترجمه¬ی کتاب خلاصةالحساب خلاصه فضلا و زبده فضلا...
انجام : تمام شد ترجمه این رساله بهیه بهائیه تمت الرسالة علی ید أقل السادات عبدالباقی بن محمدتقی الطباطبائی البیدگلی فی شهر صفرالمظفر من شهور سنة 1267.
تعداد آيتم : 67
کتاب شناسي :

اصل کتاب از تألیفات مرحوم شیخ بهایی رحمه الله  درگذشته­ی 1030 یا 1031 است. این کتاب سالها از متون درسی مدارس علمیه بوده است و بر آن ده­ها شرح و حاشیه نوشته شده است. درباره این کتاب و مؤلف به نشانی­های ذیل مراجعه کنید:

http://book.tahoor.com/page.php?id=18728

http://www.tebyan.net

 

نسخه خطی نسخ خطی