نسخ خطی » نجوم » رسالة فی علم الهیئة معروف به هیئت فارسی

رسالة فی علم الهیئة معروف به هیئت فارسی

نجوم

تاریخ ثبت : چهار شنبه 7 فروردين1392


تعداد بازدید : 1818


کاتب : آقامیرزا عبدالباقی بن محمدتقی طباطبائی بیدگلی (1250 – 1315 ق)
تاريخ تصوير برداري : 1267 ق.
نوع خط : نسخ
عناوين ديگر / مهرها : صاحبه کمترین حسین. مال آقامیرزاعبدالباقی در نزد محمود بن حاجی محمدرضا. مهر بیضوی الراجی عبدالباقی الطباطبائی. انتقل الی و انا الأقل الخاطی ابن میرزاعبدالباقی حسین. چند بیت شعر فارسی و عربی، معما ، ماده تاریخ قتل ناصرالدین شاه(1313) مطایبه، و مقداری معادلات جمع.
محل نگهداري : خصوصی
اندازه صفحات : 17*21.5
پيگيري : 011.2
توضيحات :
ملاحظات/خصوصيات : کاتب بعضی از جاهای کتاب را سفید باقی گذاشته تا بعداً اشکال هندسی مربوط را ترسیم کند. جلد تیماج مشکی.
جهت برگه : افقي
تاريخ تصوير برداري : 13901000
مولف : علاءالدین علی بن محمد مشهور به قوشچی متوفای 879 ق.
مترجم : -
تاريخ تاليف يا ترجمه : 897 ق.
زبان : فارسی
تعداد صفحات : 44
تعداد سطر : 19
آغاز : ... اما بعد این کتاب مشتمل است بر مقدمه و دو مقاله...
انجام : تمت الکتاب بعون الله الملک الوهاب علی ید أقل السادات عبدالباقی بن محمدتقی الطباطبائی البیدگلی فی شهر محرم الحرام من شهور سنة 1267.
تعداد آيتم : 22
کتاب شناسي :

معروف به ملاعلی قوشچی و فاضل قوشچی. چون در جوانی موظف به حفظ مرغان شکاری سلطان الغ بیگ بود به قوشچی مشهور شد. اصل و زادگاهش سمرقند است. از دیگر تألیفات اوست: الرسالة المحمدیة، حاشیه بر شرح کشاف تفتازانی، شرح تجرید الکلام محقق طوسی(شرح جدید)، العنقود الزواهر فی نظم الجواهر، محبوب الحمائل فی کشف المسائل، الرسالة الفتحیة، و ... در استامبول درگذشت و در جوار قبر ابوایوب انصاری دفن شد.

 

نسخه خطی نسخ خطی