نسخ خطی » اخلاق » المجلس للعید

المجلس للعید

اخلاق

تاریخ ثبت : چهار شنبه 14 فروردين1392


تعداد بازدید : 2116


کاتب : میرزا عبدالباقی طباطبائی بیدگلی
تاريخ تصوير برداري : 1314
نوع خط : نسخ
عناوين ديگر / مهرها : مؤلف در ادامه به ذکر آیات و روایات دیگر پرداخته است که در حکم مستدرک کتاب است.
محل نگهداري : خصوصی
اندازه صفحات : 11*17.5
پيگيري : 018
توضيحات :
ملاحظات/خصوصيات : فاقد جلد. مهر بیضوی:"بود دستم بدامن علی ابن ابی طالب" بالای صفحه نخست.
جهت برگه : افقي
تاريخ تصوير برداري : 13910500
مولف : میرزا عبدالباقی طباطبائی بیدگلی
مترجم : -
تاريخ تاليف يا ترجمه : 1314
زبان : عربی
تعداد صفحات : 24
تعداد سطر : متفاوت
آغاز : هو. نماز عیدین دو رکعت است در هر رکعت...
انجام : واحشرنا معهم و فی حزبهم و تحت لوائهم برحمتک یا ارحم الراحمین آمین آمین یا رب العالمین.
تعداد آيتم : 17
کتاب شناسي :

--

 

نسخه خطی نسخ خطی