نسخ خطی » علوم غريبه » جنگ نوروزنامه و طلسمات و معما

جنگ نوروزنامه و طلسمات و معما

علوم غريبه و معما

تاریخ ثبت : شنبه 17 فروردين1392


تعداد بازدید : 1935


کاتب : آقامیرزا سید حسین مصباحی
تاريخ تصوير برداري : 1313ق
نوع خط : نسخ و نستعلیق شكسته
عناوين ديگر / مهرها : در صفحه نخست: این اوراق کتاب نوروزنامه و عمل قرطاس ابوعلی و شرح مهر حضرت ابراهیم علیه السلام میباشد. حرّره حسین بن عبدالباقی
محل نگهداري : خصوصی
اندازه صفحات : 11*18
پيگيري : 026
توضيحات :
ملاحظات/خصوصيات : فاقد جلد و صحافی.
جهت برگه : افقي
تاريخ تصوير برداري : 13910600
مولف : ؟
مترجم : -
تاريخ تاليف يا ترجمه : ؟
زبان : فارسی
تعداد صفحات : 78
تعداد سطر : 9
آغاز : ... باب در بیان آن که هرگاه روز نوز در هر دوری از ایام هفته در آید در آن سال چگونه گذرد.
انجام : ...
تعداد آيتم : 40
کتاب شناسي :

--

 

نسخه خطی نسخ خطی