نسخ خطی » تاريخ ايران » جهانگشای نادر

جهانگشای نادر

تاريخ ايران

تاریخ ثبت : شنبه 31 فروردين1392


تعداد بازدید : 2073


کاتب : ؟
تاريخ تصوير برداري : ؟
نوع خط : نستعليق
عناوين ديگر / مهرها : -
محل نگهداري : خصوصی
اندازه صفحات : 23*36
پيگيري : 032
توضيحات :
ملاحظات/خصوصيات : ناقص الآخر. یک برگه از ابتدا و چند برگه هم از میانه‌های کتاب ساقط شده است. جلد چرمی قهوه‌ای. شیرازه مندرس. عناوین قرمز.
جهت برگه : افقي
تاريخ تصوير برداري : 13910500
مولف : میرزا محمدمهدی بن محمدنصیر استرآبادی (متوفی‌ بین‌ 1175 تا 1182 هـ.ق.)
مترجم : -
تاريخ تاليف يا ترجمه : قرن 12 هـ.
زبان : فارسی
تعداد صفحات : 296
تعداد سطر : 19
آغاز : و در اردوگاه قهرش ذابح شاة المذبوح چاوشان بارگاه جلالش بصَلای ده روزه خدمت ندای صد ساله نعمت، نوید امیدواری و حق¬گزاری بگوش جهانیان می‌رسانند.
انجام : و بعد از خلافت خلفای اربعه رضی الله عنهم باز اهل اسلام در اصول عقائد متفق بوده¬اند اگر چه بمرور دهور و تصاریف اعوام و شهور باعتبار...
تعداد آيتم : 297
کتاب شناسي :

کتاب جهانگشای نادری نوشتهٔ میرزا مهدی خان منشی استرآبادی - منشی و مورخ نادر شاه افشار- (درگذشت بین ۱۱۷۵ تا ۱۱۸۲ قمری) است. محتوای کتاب دربارهٔ تاریخ ایران در اوایل سده ۱۲ خورشیدی/ اواسط سده ۱۲ قمری و زندگی نادر شاه و لشکرکشی‌های وی به مناطق مختلف است. این کتاب نثری فنی و مصنوع دارد و در آن از واژه‌های عربی بسیاری استفاده شده‌است. این کتاب مهمترین اثر مربوط به تاریخ ایران در زمان نادر است و چون نویسنده از نزدیکان نادر بوده‌است و حوادث را به چشم خود دیده‌است، ارزش بسیار بالایی دارد.

ویژگی‌های کتاب

نام این کتاب در متون تاریخی معاصر آن، تاریخ نادری ضبط شده و ظاهراً بعدها به جهانگشای نادری شهرت یافته‌است. البته در خود کتاب جهانگشای نادری (ص ۲۹) نام کتاب، «روزنامچه ظفر» ضبط شده‌است. کتاب، گزارش رویدادهای تاریخی ایران را از ۱۱۲۱ تا ۱۱۶۱ قمری (یک سال پس از مرگ نادر شاه‌) دربردارد.[۱] مؤلف در خاتمه کتاب، به وقایع پس از مرگ نادرشاه اشاره کرده‌است. همچنین نویسنده به تقلید از جوینی و بر شیوهٔ وصاف‌الحضره شیرازی از نثری متکلف و سنگین و فنی استفاده کرده‌است.

مطالب کتاب مختصر و به دور از اطناب کلام و حشو نگاشته شده‌است و از این جهت و هم از نظر متکلف بودن با نثر ساده -و در عین حال معمولاً پریشان- دورهٔ صفوی که کلام را به درازا می‌کشاند، تفاوت دارد.

این کتاب از این جهت که مصنف آن از نزدیکان نادر بوده‌است و بیشتر حوادث را به چشم خود دیده‌است، ارزش بالایی دارد. البته محتوای کتاب تاحدودی متملقانه نوشته شده‌است، به استثنای آخر کتاب که ماجرای قتل نادر و فرزندانش را شرح می‌دهد و بالطبع از خوشامدگویی به دور بوده‌است.

میرزا مهدی استرآبادی اثر دیگری به نام دره نادره دارد که چکیدهٔ همین کتاب، اما به نثری سنگین‌تر و متکلف‌تر است.

تصحیح و انتشار کتاب

کتاب جهانگشای نادری توسط عبداللّه انوار در سال ۱۳۴۱ در انتشارات انجمن آثار ملی ایران چاپ شده‌است. همچنین نسخه‌ای از این کتاب به تاریخ ۱۱۷۹ قمری/۱۱۴۴ خورشیدی وجود دارد که چند نگارهٔ زیبا و پرارزش دارد. این نسخه متعلق به عبدالعلی ادیب برومند بوده و به صورت افست در انتشارات سروش به سال ۱۳۷۰ به چاپ رسیده‌است.

نمونه‌ای از کتاب

در بیان خاتمهٔ کار خاقان غفران‌مآب و کیفیت قتل او با اولاد و اعقاب

خدیو بی‌همال از بدو حال تا هنگامی که از سفر خوارزم برگشته عازم داغستان شدند در امر سلطنت و جهانداری یگانه و در راه و رسم معدلت و عاجزنوازی مردانه بودند. اهالی ایران نیز از خرد و بزرگ و تاجیک و ترک فدویانه نقد جان در راه او می‌باختند. بعد از آنکه داغستان مسیر کوکبهٔ خلافت‌مصیر شد، بنابر استیلای وساوس و توهمات چند، قرةالعین جهانداری و جهانبانی -رضاقلی میرزا- را که فرزند مهین و ولیعهد و ارشد اولاد بود از نظر انداخته، دیدهٔ جهان‌بین او را از بینایی عاطل ساختند. از غصه و غم فرزند ارجمند، تغییر در احوال ایشان راه یافته، آشفته‌مزاج گشتند. در خلال این حال، از مردم ایران که پروردهٔ حقوق این دولت بودند امور چند به ظهور آمد که بیشتر سبب تغییر عقیدت آن حضرت گشته، ورق حسن سلوک را برگردانیدند...[۲]

منابع

  1. دانشنامه اسلامی (نوشتهٔ رضا شعبانی)
  2. متون تاریخی به زبان فارسی (ص ۱۸۵)

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C

 

نسخه خطی نسخ خطی