نسخ خطی » شعر » ؟؟ فضائل امیرالمؤمنین...

؟؟ فضائل امیرالمؤمنین...


فضائل اميرالمؤمنین علیه السلام

تاریخ ثبت :سه شنبه 24 ارديبهشت1392

تعداد بازدید : 2944
کاتب : ؟
تاريخ تصوير برداري : ؟
نوع خط : مثنوی اول: نسخ. الباقی: نستعلیق
عناوين ديگر / مهرها : -
محل نگهداري : خصوصی
اندازه صفحات : 10*16
پيگيري : 040
توضيحات :
ملاحظات/خصوصيات : ناقص‌الاول و الآخر. جلد مقوا با روکش چرم قهوه¬ای. آثار رطوبت. عناوین قرمز.
جهت برگه : افقي
تاريخ تصوير برداري : 13910500
مولف : ؟
مترجم : -
تاريخ تاليف يا ترجمه : ؟
زبان : فارسی
تعداد صفحات : 326
تعداد سطر : 10
آغاز : ندارد خبر حیدر از من کنون * که ادهم فتاده است در خاک و خون
انجام : دوستی کرده‌ای به دشمن دوست * دشمن دوست گشته نه نکوست * دیگر از مردی است...
تعداد آيتم : 166
کتاب شناسي :

کتاب حاوی سیزده مثنوی است بدین قرار: 1. ادهم و امیرالمؤمنینعلیه السلام 2. علی چهار ماهه و اژدها. 3. دیو را بستن و گشودن شاه * شاه مردان علی است به هر گمراه. 4. قصه جبرئیل و ارشادش * که علی بود پیر استادش. 4. شاه مردان امیر شیر افکن * یازده ساله جبله را کشتن. 5. قصه فتح قلعه خیبر * بستن رود و کشتن اژدر. 6. شاه بخشید اولا سر خویش * داد آن گه مراد او درویش. 7. قصه فتح قلعه خیبر * بدو انگشت حضرت حیدر 8. بیا بشنو ای مؤمن با ادب * ز معراج او افتخار ادب 9. قصه صعصعه است یا مولا * مؤمنان علی ولی الله 11. داستان نامه بردن عمار یاسر به نزد پدر و جواب 10. در محل رکوع خاتم خویش دادن شه به سائل درویش 12. شمّه­ای از ولایت حیدر * که پس کوه قاف برد عمر 13. قصه مار و اژدهای دمان * که بدم می­کشید هم هامان

 

نسخه خطی نسخ خطی