نسخ خطی » طب » قانونچه در طب

قانونچه در طب

طب

تاریخ ثبت : شنبه 30 آذر1392


تعداد بازدید : 1570


کاتب : محمدحسین بن حاجی شمس الدین محمد بن حاجی محمدعلی آرانی
تاريخ تصوير برداري : 1055 ق.
نوع خط : نسخ
عناوين ديگر / مهرها : عناوین با مركب قرمز. كتاب مملو است از حواشی با خط نستعلیق شكسته. همچنین است چند صفحه پیش از كتاب و بعد از اتمام كتاب. اصل كتاب از آیتم 24 تا آیتم 68 جمعاً 72 صفحه.
محل نگهداري : خصوصی
اندازه صفحات : 20*14
پيگيري : 047
توضيحات :
ملاحظات/خصوصيات : كامل است. جلد: چرم قهوه ای.
جهت برگه : عمودي
تاريخ تصوير برداري : 13920300
مولف : محمود بن محمد بن عمر چغميني خوارزمي
مترجم : -
تاريخ تاليف يا ترجمه : -
زبان : عربی
تعداد صفحات : 89
تعداد سطر : 14
آغاز : ... و بعد فهذا مختصر مشتمل علی زبدة ما یجب استحضاره للطبیب من صناعة الطب و انتخبته من كتب المتقدمین و رتبته علی عشر مقالات...
انجام : أما الحلوا فالعسلی معین علی الهضم و العجین غلیظ مولد للسدد...
تعداد آيتم : 78
کتاب شناسي :

متنی مختصر گرفته شده از «القانون»، که مؤلّف آن را در ده مقاله تنظیم کرده است بدین شرح:1. في الأمور الطبيعية وفيها خمسة فصول 2. في التشريح وفيها سبعة فصول 3. في أحوال بدن الإنسان و فيها خمسة فصول 4. في النبض وفيها ستة فصول 5. في تدبير الأصحاء و فيها عشرة فصول 6. في أمراض الرأس وفيها ثلاثة عشر فصلا 7. في أمراض الأعضاء من الصدر وفيها ثمانية عشر فصلا 8. في أمراض بقية الأعضاء وفيها تسعة فصول 9. في العلل الظاهرة وفيها ثمانية فصول 10. في قوى الأطعمة والأشربة المألوفة وفيها ثلاثة عشر فصلا.

نسخه­‌های زیادی از کتاب موجود است؛ نک: دانشگاه 16/396؛ مرعشی 16/95؛ آستان 19/404؛ سپهسالار 5/397؛  و... متن کتاب و ترجمه آن نیز در ایران به چاپ رسیده است.