نسخ خطی » طب » الحاوی فی علم التداوی

الحاوی فی علم التداوی

طب

تاریخ ثبت : سه شنبه 3 دي1392


تعداد بازدید : 1680


کاتب : ؟
تاريخ تصوير برداري : ؟
نوع خط : نسخ
عناوين ديگر / مهرها : در آغاز كتاب آمده: و رتبته علی خمس مقالة. باید مقاله 4 و 5 در مجلد دوم باشد.
محل نگهداري : خصوصی
اندازه صفحات : 26.5*21.5
پيگيري : 053
توضيحات :
ملاحظات/خصوصيات : ناقص الاول(یك برگ از آغاز كتاب افتاده). جلد چرم قهوه ای. شیرازه: مندرس. خوردگی لبه های كاغذ. آثار رطوبت.
جهت برگه : عمودي
تاريخ تصوير برداري : 13920500
مولف : نجم الدين محمود بن الياس
مترجم : -
تاريخ تاليف يا ترجمه : ؟
زبان : عربی
تعداد صفحات : 741
تعداد سطر : متفاوت میان 14 و 15
آغاز : خرج سباق الغایات فتاق المعضلات فریدة سمطه الأفاضل...
انجام : و عرضه العفاف و الكفاف تمت المقالة الثالثة و الله اعلم بالصواب
تعداد آيتم : 746
کتاب شناسي :