نسخ خطی » طب » تحفه حكیم مؤمن یا تحفة المؤمنین

تحفه حكیم مؤمن یا تحفة المؤمنین

طب

تاریخ ثبت : سه شنبه 3 دي1392


تعداد بازدید : 1664


کاتب : حسن بن محمدسعید الحسینی القمی ساكن قریه بیدگل كاشان
تاريخ تصوير برداري : 27 جمادی الأول 1212
نوع خط : نستعلیق
عناوين ديگر / مهرها : عناوین با رنگ قرمز نوشته شده است.
محل نگهداري : خصوصی
اندازه صفحات : 32*21.5
پيگيري : 055
توضيحات :
ملاحظات/خصوصيات : كامل است. جلد چرمی قهوه ای.
جهت برگه : عمودي
تاريخ تصوير برداري : 13920600
مولف : محمدمؤمن بن محمدزمان الطبیب التنكابنی(وفات: ق11)
مترجم : -
تاريخ تاليف يا ترجمه : قرن 11
زبان : فارسی
تعداد صفحات : 553
تعداد سطر : 26
آغاز : بسمله. سبحانك اللهم یا قدوس و یا طبیب النفوس أتمم لنا أنوار معرفتك و ارزقنا حلاوة مغفرتك...
انجام : ... مانند ریسمان بروی اشجار و غیر آن گذارند طیوری كه بر آن نشینند پای بست گردند.
تعداد آيتم : 562
کتاب شناسي :