انتشارات » شعر و ادبیات » ساغر صهبا

ساغر صهبا

گزیده اشعار صهبای بیدگلی سید حسن سعید زاده بیدگلی

تاریخ ثبت : جمعه 5 مهر1398


تعداد بازدید : 2058


ساغر صهبا
تالیف:سید حسن سعید زاده بیدگلی
ناشر:مکتب بیداران
نوبت چاپ:اول
تایخ انتشار:1396
شمارگان:1000
لیتوگرافی،صحافی و چاپ:کمیل
قیمت:120/000ريال
شابک:2-23-7871-600-978

نویسنده : صهبای بیدگلی منبع : مکتب بیداران