انتشارات » مطالب گوناگون » یادگیری عاشقانه ریاضی

یادگیری عاشقانه ریاضی


آموزش روش های نتیجه بخش تدریس برای ایجاد نگرش مثبت در دانش آموزان (بر اساس نظریه های متخصص مغز و اعصاب در جایگاه یک معلم)

تاریخ ثبت :شنبه 6 مهر1398

تعداد بازدید : 520
                              یادگیری عاشقانه ریاضی
آموزش روش های نتیجه بخش تدریس برای ایجاد نگرش مثبت در دانش آموزان
   (بر اساس نظریه های متخصص مغز و اعصاب در جایگاه یک معلم)
                                 تالیف:جودی ویلیز
                                      مترجمان:
   نیلوفر السادات حسین پور کاشانی (دانشجوی دکتری ریاضی محض)
مژده السادات حسین پور کاشانی (دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی)
تاریخ و نوبت چاپ:1396/اول
شمارگان:1000
قیمت:180000
شابک:5-22-7871-600-978

نویسنده : جودی ویلیز منبع : مکتب بیداران