انتشارات » شعر و ادبیات » مرغ سحر

مرغ سحر


دلنوشته های بی خودی

تاریخ ثبت :جمعه 26 آذر1400

تعداد بازدید : 1444
مرغ سحر؛ دلنوشته‌های بی‌خودی

مؤلف: محسن غفاری
ویراستار: زهرا غفاری
ناشر: مکتب بیداران
چاپ اول: 1399
شمارگان: 500 نسخه
چاپ و صحافی: مرکز چاپ و نشر بوستان کتاب