مقالات » یادها و یادداشت‌ها » مناسبت ها » خاطرات قائمیه 3

خاطرات قائمیه 3

از ابتکارات این هیأت در همان سالهای 64 و 65 تشکیل هیأت نوجوانان بود که با شوری خاص برگزار می شد....

تاریخ ثبت : دو شنبه 9 دي1392


تعداد بازدید : 3798


ما از همان روزها به 28 صفر می گفتیم: روز چهل و هشتم.

در این روز می رفتیم هیأت چهل و هشتم.

آن زمان روضه خوانی دهه ی آخر ماه صفر (به صورت رسمی) و هیأت 28 صفر، منحصر بود در هیأت امام حسن مجتبی علیه السلام، قائمیه بیدگل، خیابان معین آباد.

البته من ناحیه ی بیدگل از شهرستان آران و بیدگل را می گویم و از ناحیه ی آران اطلاعی ندارم.

*****

یاد آن روزها به خیر!

از ابتکارات این هیأت در همان سالهای 64 و 65 تشکیل هیأت نوجوانان بود که با شوری خاص برگزار می شد.

ما یک مجلس پیش از بزرگترها عزادرای میکردیم و به اصطلاح چاووش هیأت بزرگ ترها بودیم.

چند قطعه عکس از آن زمان باقی است که با هم می بینیم.

قائمیه - محرم

قائمیه - محرم

قائمیه - محرم

قائمیه - محرم

چند قطعه عکس هم از هیئت بزرگ ترها

این هیأت هر سال در عصر 28 صفر با حضور در گلزار شهدای بیدگل به اقامه عزا می پردازد.

قائمیه - محرم

قائمیه - محرم

قائمیه - محرم

قائمیه - محرم

قائمیه - محرم

قائمیه - محرم

با تشکر از برادر بزرگوارم جناب آقای حاج حسن رمضانی