مقالات » جام نياز » نماز » چرا فارسی...؟!

چرا فارسی...؟!

این تشبیه در حضّار اثر عمیق گذارد و سکوت عجیبی مجلس را فرا گرفت.آقای سرلشکر که در ارتش مقام بسیار...

تاریخ ثبت : چهار شنبه 11 فروردين1389


تعداد بازدید : 4139


 بسمه تعالی

چرا فارسي .... ؟ 

     یکی از تجّار محترم که رشته ی اقتصاد را در خارج تحصیل کرده بود و سال ها در ایران به امر صادرات اشتغال داشت مرا به منزل خود دعوت نمود تا در مجلس جشن دخترش شرکت کنم و اجرای صیغه عقد نمایم.در ساعت مقرّر به منزلش رفتم.عدد مدعوّین از بیست نفر تجاوز نمی کرد و نیمی از آنان افسران ارشد بودند.داماد، پسر یکی از امراء ارتش بود.به قدر نیم ساعت نشستیم که پدر دختر سردفتر ازدواج را که برای ثبت عقد دعوت شده بود برای استجازه از عروس به ساختمانی که بانوان در آنجا بودند برد.سردفتر برای من از عروس وکالت گرفت و برگشت و داماد هم به سردفتر وکالت داد و اجرای صیغه آغاز شد. ابتدا خطبه ی مختصری به عربی خواندم و سپس به فارسی گفتم:«به زنيّ دائمي و ازدواج هميشگي دادم، موكّله‌ي خود را به موكّل شما ...» 

     سردفتر هم به فارسی گفت:«قبول زنیّت دائمي ....» 

     دوباره به فارسی گفتم:«زن قرار دادم موکّله ی خود را برای موکّل شما...» 

     سر دفتر هم به فارسی گفت:«قبول کردم....»

     بعداً صیغه ی ازدواج را به عربی چند بار خواندیم و اجرای عقد پایان یافت و برای مدعوّین شربت و شیرینی آوردند.

     ضمن پذیرایی،سرلشكری که بین مدعوّین بود و با دقّت اجرای صیغه را گوش می داد به من گفت:«چرا عقد را فارسي نخوانديد؟» 

     گفتم:«دو بار فارسي خواندم.» 

     گفت:«مقصودم اين است كه چرا به همان فارسي اكتفا نكرديد و عربي هم خوانديد؟»‌ 

     جواب دادم:«طبق فتاوي فقها،‌جايي كه خواندن صيغه‌ي عربي ميسّر باشد ، بايد عربي خواند». 

     گفت:«ما مسلمانيم و فارسي زبان بايد عقد ما فارسي باشد حتّي نماز را هم بايد به فارسي بخوانيم». 

     گفتم:«این بحث در مجلس عقد مقتضی نیست».

     گفت:«خیلی مقتضی است».

     گفتم:«جدّی می گویید و جواب می خواهید؟»

     گفت:«بلی جدّی می گویم».

     گفتم:«قرآن كتاب آسماني اسلام است و به لغت عرب نازل شده و شؤون اساسي دين هم بايد به زبان عربي باشد». 

     گفت:«نمي‌فهمم.قرآن عربي است به جاي خود، ما فارسي زبانيم بايد نماز و صيغه ی عقدمان به فارسي باشد. 

     گفتم:«در مملكت ما علاوه بر زبان فارسي،عرب زبان،خوزستانی،ترك زبان آذربایجانی،كردزبان کردستانی، لرزبان لرستانی، و بلوچ زبان هم وجود دارد. از شما مي‌پرسم سرود ملّي ايران به چند زبان خوانده مي‌شود». 

     گفت:«فقط به فارسي». 

     گفتم:«چرا به همه ی زبان‌ها سرود ملّي نساخته‌ايد و نمي‌خوانيد؟» 

     پاسخ داد:«زبان فارسي زبان رسمي مملكت است و بايد سرود ملّي به زبان فارسي خوانده شود». 

     گفتم:«شما به چهل ميليون مردم ايران حق مي‌دهيد كه داراي زبان رسمي باشند و مي‌گوييد سرود ملّي را بايد به زبان فارسي بخوانند امّا به يك ميليارد مسلمان جهان كه داراي زبان‌هاي مختلف هستند حق نمي‌دهيد كه در امر دين،زبان رسمي داشته باشند و نماز را كه عالي‌ترين سرود ديني است به زبان عربي كه زبان قرآن است بخوانند و مي‌گوييد ما مسلمانيم و فارسي زبان و بايد نماز را به فارسي بخوانيم.

     این تشبیه در حضّار اثر عمیق گذارد و سکوت عجیبی مجلس را فرا گرفت.آقای سرلشکر که در ارتش مقام بسیار عالی ای داشت چند لحظه به فکر فرو رفت سپس گفت متوجّه شدم معذرت می خواهم.

سخن و سخنوري مرحوم فلسفي ، صفحه 297-299

چاپ دوم/1368/انتشارات الحدیث