مقالات » شعر » شاعرانه های مدیر سایت » مسجد سجادیه

مسجد سجادیه

شد مسجد سجادیه از خیل ملک پر

تاریخ ثبت : جمعه 24 آبان1392


تعداد بازدید : 3846


کامل چو شد این مسجد و تابید چنان دُر

دل گفت که سالش به جمل بنگر و بشمر

تا خوست که صاحی عددش را بنویسد

"شد مسجد سجادیه از خیل ملک پر"

1434 قمری

مسجد سجادیه، پشت قبرستان امامزاده حسین بیدگل واقع است.